2X ספרי לקה – מבריק

לקה של החברה העולמית 2X

לקה שקופה ומבריקה לאיטום והגנה מתמשכת.

בעלת כיסוי כפול, לשימור על אפוקסי, עץ, מתכת ועוד.

כיסוי גבוה בפחות שכבות ריסוס.

 

35.00

מוצרים קשורים